top of page

Basis Zorgverzekering Nederland


Basis Zorgverzekering Nederland. Wij zijn een partij die problemen signaleert en oplossingen biedt.


Van Basisverzekering naar onbetaalbare Zorgverzekering.

De doelstelling 2006 van het nieuwe Zorgstelsel was het betaalbaar en transparant maken van de Zorg met een goede kwaliteit. Dat is helaas nooit echt van de grond gekomen. Nu veertien jaar later is er geen sprake van betaalbare zorg, geen verbetering van kwaliteit, geen duidelijk beoordelingssysteem voor de kwaliteit van Zorg en geen Marktwerking. De Marktwerking, Privatisering, die de zorgkosten zou moeten verlagen en de kwaliteit verbeteren.


Concurrentie

Zorgverzekeraars zeggen wel, dat de inkoop op basis van kwaliteit gaat, maar alle verzekeraars kopen zorg in bij verschillende zorgaanbieders. Dan is toch duidelijk dat er geen echte norm voor de kwaliteit bestaat of deze norm zeer verschillend is voor verzekeraars. De prijs is de norm. De beoogde concurrentie tussen de verzekeraars om de Zorgpremie voor de Nederlanders laag te houden, die is er ook niet. De meeste zorgverzekeraars zijn een onderdeel van een groot verzekeringsconcern. Er zijn veel zorgverzekeringsnamen bijgekomen, kleine verzekeraars zijn overgenomen en veel namen zijn verdwenen. Die privatisering heeft zelfs voor veel minder concurrentie gezorgd, voor schijn concurrentie. In totaal zijn er 11 verzekeraars. De 4 grote zorgverzekeraars zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Zij hebben samen ongeveer 90% marktaandeel bij elkaar. Buiten interne wijzigingen is er niet veel veranderd bij die 4 grote verzekeraars. Hun marktaandeel is bepalend voor de Zorg en van Marktwerking is geen sprake.


Overheid bepaald basisverzekering en eigen risico.

De Overheid stelt jaarlijks voor Prinsjesdag de basisverzekering, de nominale zorgpremie en het eigen risico vast. Het zogenaamde basisverzekeringspakket, wordt steeds verder uitgedund. Op Prinsjesdag wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nominale premie bekendgemaakt. Dat is de premie, die zorgverzekeraars volgens het ministerie minimaal moeten hanteren om alle zorgkosten voldoende te dekken. De premie is vanaf 2006 flink gestegen. Het eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Tot 2018 is het eigen risico ieder jaar gestegen. In 2019 en 2020 was er geen stijging van eigen risico. Cadeautje? Zeker niet. Die voorgestelde verhoging is sinds 2018 in de premie opgenomen. In 2006 en 2007 kon iedereen nog een no-claim van € 255 krijgen. In 2008 is die no-claim verdwenen, het eigen risico bleef wel bestaan. Het eigen risico was in 2006 € 150 vanaf 2018 is het € 385. Dat is een gemiddelde stijging van 12,5 % per jaar.


Aanvullende verzekering.

De aanvullende verzekering wordt bepaald door de verzekeraars zelf. Elk jaar. De premie voor de aanvullende verzekering stijgt ieder jaar en het aanvullende zorgpakket wordt uitgekleed. Bij bijvoorbeeld vergoedingen voor fysiotherapie, tandarts en alternatieve geneeswijzen zien de meeste Nederlanders dat. De premie stijgt extreem en de zorg die je krijgt neemt af. Soms zelfs komt er een extra eigen bijdrage bij.


Gelijke zorgkosten voor iedereen.

De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn gestegen wordt steeds geroepen. Met hoeveel procent?. De kosten van het zorgstelsel 2006 wordt vergeleken met de kosten van jaren daarvoor in het ziekenfonds. Conclusie. Het zorgstelsel 2006 heeft geen positieve invloed gehad op de zorgkosten van alle Nederlanders. Dat klopt. Alleen voor de hoge inkomens was en is er een mega voordeel behaald. Van een particuliere zorgverzekeringspremie naar een lage vaste zorgpremie, een goed draagbare eigen risico en lage eigen bijdragen. Dus meer netto loon voor de hogere inkomens.


Compensatie hoge zorgkosten.

Om de Nederlanders met een laag inkomen tegemoet te komen, wordt er een zorgtoeslag bedacht. Deze vermindert de zorgpremie per persoon, maar het extra hoge eigen risico en de eigen bijdragen, die betaal je extra. Die maken direct een aanslag op het netto te besteden bedrag per maand voor levensonderhoud. Nederlanders met een laag inkomen zijn bang om ziek te worden en Nederlanders met een chronische ziekte worden extra hard geraakt. Aan begin van elk nieuw jaar weten ze al, dat zij ook dit jaar (2021) beginnen met € 385 eigen risico. Soms met 1 laag inkomen en 2 eigen risico dragers.


Zorgverzekeraars hulp plan.

De verzekeraars schieten zogenaamd te hulp. Een lagere premie polis in combinatie met een verhoogd eigen risico en een verder uitgekleed zorgpakket. Nu maar hopen, dat je niet ziek wordt, geen been breekt, ofzo. De introductie van dit soort budgetpolissen zijn super misleidend. Het lijkt goed, dat er goedkopere polissen zijn gekomen waar de consument uit kan kiezen. Het tegendeel is waar. De verzekeraars, het ziekenhuis en de huisarts zouden hun patiënten moeten waarschuwen, voordat zij gebruik gaan maken van zorg, waarvoor zij meestal moeten bijbetalen. Dat is niet hun primaire taak, met als gevolg, dat veel mensen met een budgetpolis achteraf hoge rekeningen krijgen, waar zij niet op gerekend hadden. Er is namelijk sprake van een onvolledige vergoeding of er is geen zorgcontract met de zorgverlener. De budgetpolis is voornamelijk aantrekkelijk voor mensen, die precies weten wat ze willen en zich bewust zijn van de beperkte vergoeding door verzekeraars. De mensen moeten vaak ook verder reizen voor een ziekenhuis of andere zorgverlener waarmee de verzekeraar een contract heeft.


Overstap gemak.

De enige positieve ontwikkeling van het zorgstelsel is, dat het steeds gemakkelijker is om over te stappen. Zorgverzekeraars Nederland komen die belofte ook na. Zo geldt voor de meeste aanvullende verzekeringen geen medische selectie meer, alleen nog voor de meest uitgebreide. Bedenk wel er zijn wel heel veel Zorgverzekering Namen, maar die worden door 11 Zorgverzekeraars gebruikt. De 4 grootste verzekeraars hebben veel zogenaamde dochter zorgmaatschappijen. Dus vaak doe je helemaal geen overstap, maar een naam wisseling.


De kleine zorgaanbieders.

De kleine zorgaanbieders, die hebben vooral een probleem met de grote verzekeraars met een groot marktaandeel. Daar is geen sprake van echt onderhandelen. Niet over de tarieven en niet over de contracten. Tekent een zorgaanbieder het contract niet met een van de grote vier verzekeraars. Dan is de zorgaanbieder meteen een groot deel van zijn klanten kwijt. De verzekeraars moeten voor 19 november bekend maken met welke zorgaanbieders ze een contract hebben, nog elk jaar zijn zij er te laat mee geweest. Door hun machtige positie kunnen zij zich dat natuurlijk permitteren. Zorgaanbieders en Consumenten, die hebben geen middelen om te onderhandelen. En de Overheid, de Minister, die blijft ook stilzitten. Van 56 polissen zijn we naar 71 polissen gegaan. Polissen die totaal ondoorzichtig zijn, dat is om de zorgconsument te misleiden. Daarom ook hebben de 11 verzekeraars zoveel dochter maatschappijen gemaakt. Pure misleiding, het lijkt dan alsof er een grote keuze mogelijkheid is.


Stoppen met deze oplichting.

Aan deze praktijken moet een einde komen, van de huidige politieke partijen, kun je weinig verwachten. Die zijn nu al 14 jaar de Zorgverzekeraars aan het helpen om miljarden binnen te harken. Als je er 14 jaar over moet doen om actie te ondernemen, dan vergeet het maar. Geen enkele ondernemer/bestuurder, die de macht heeft om dit te stoppen zou daar 14 jaar mee wachten. De Nederlandse Regering en de Nederlandse Volksvertegenwoordiging, die moet het belang van de Nederlanders dienen, voorop stellen. Daarom moet er een grote schoonmaak in het Nederlandse Bestuur komen, de bezem moet er door heen. 17 maart 2021 tijdens de 2de kamer verkiezingen, dan kun je afrekenen met de huidige Bestuurders van Nederland. Jullie hebben de bezem in handen. Marktwerking in de gezondheidszorg is helemaal niet wenselijk. Partij Zonder Naam zal actie ondernemen om terug te gaan naar een Zorgverzekering zonder winstoogmerk en de zorgpremie moet naar inkomen berekend worden. Het basis zorgpakket moet inclusief basis tandzorg en basis aanvullende zorg zijn. De zorgpremie moet inclusief eigen risico en eigen bijdragen berekend zijn op basis van inkomen. Moeilijk is dat helemaal niet. De bestaande zorgverzekeraars kunnen dan kiezen of ze hierin meegaan en concurreren.

zorgverzekering, Nederland, zorgpremie, eigen risico, oplichting, volksvertegenwoordiging

51 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page