top of page
PZN Logo Facebook-13.jpg

OVER PARTIJ ZONDER NAAM

Ons verhaal

Ongenoegen uiten.

Zoals vele Nederlanders staan wij aan de zijlijn als Nederlandse Burgers, Ondernemers,  Studenten en Pensioengerechtigden heftig ons ongenoegen te uiten tegen elkaar.

Over de Regering, die met ons welzijn totaal geen rekening houdt. Over de huidige Volksvertegenwoordiging, ( Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk ), die besluiten neemt, zonder rekening te houden met Onze Belangen.

Over Overheidsdiensten, ( Belastingdienst, Gemeentelijke Diensten, Diverse Openbare Diensten ) die totaal geen rekening houden en geen menselijke maat hanteren. Alleen maar de vaak elkaar tegenstrijdige regels, wetten, verordeningen en opdrachten blind uitvoeren. Het gezonde menselijke verstand is totaal uitgeschakeld, zo lijkt het.

 

Nederlandse Slachtoffers.

De afgelopen 10 jaar zijn er massaal slachtoffers achtergebleven op de uitvoering van Beleid uit Landsbelang. De afgelopen 10 Regeringsjaren zijn er 3  Kabinetten geweest in verschillende Partij samenstellingen, die geen verschil in Beleid Route hebben gehad. Nederlanders komen steeds verder in Armoede en Schulden. De Overheidsschandalen stapelen zich wekelijks op en Premier Rutte staat al 3 Kabinetten alles weg te lachen, omdat hij altijd op de steun van zijn Coalitie Partijen kan rekenen en daarbij krijgt hij ook steeds Groen Links en SGP aan zijn zijde. Verder heeft de PvdA boter op het hoofd en moet zwijgen en toestemmen.
Voor de vorm altijd pittige woorden, maar geen daden.

Gezond verstand.

Nederlanders moeten weer gewoon logisch na gaan denken. Waarom worden Aardbeving Slachtoffers in Groningen niet direct echt geholpen? terwijl als ergens in de wereld een Aardbeving of Ramp gebeurd, dan trekt Onze Regering meteen Onze Belastingbeurs. Waarom zijn de Toeslagen Slachtoffers nog niet echt geholpen? Dan is Onze Regering niet thuis met het trekken van Onze Belastingbeurs. 10 jaar Regeringsbeleid en 2de kamer Volksvertegenwoordiging steun. Want de huidige 2de kamer Partijen hadden, de Regering al lang kunnen dwingen tot oplossingen, maar achterkamertjes afspraken waren belangrijker dan de Burger Slachtoffers.

Nu in 2020 dan de Corona in maart Nederland  bereikt, dan wordt weer pijnlijk duidelijk, dat Nederlandse Burgers, MKB ondernemers niet meetellen. Er worden zogenaamde hulppakketten gemaakt, maar op echte financiële ondersteuning hoeft de Nederlander niet te rekenen. De Armoede, de Schulden en Faillissementen zullen toenemen.
 

Verandering nodig.

Daarom is Partij Zonder Naam in mei 2020 publiek gegaan om een bezem door de 2de kamer te halen, een frisse wind, misschien een storm is nodig, om Nederland weer Sociaal en Welvarend te maken voor alle Nederlanders.

Dat is alleen mogelijk als Nederlanders ons Steunen:

door lid  of donateur te worden van Partij Zonder Naam en

vanaf 4 januari 2021 bij hun Gemeentehuis een ondersteuningsverklaring afleggen

(meestal na afspraak bij uw Gemeente) en

op 17 maart 2021 hun stem uitbrengen op Partij Zonder Naam. 
 

Stem ze weg 17 maart 2021, afrekendag.

Genoeg is Genoeg.

VISIE

De politieke partijen in Nederland worden in hokjes en groepen verdeeld. Links, rechts, ouderen, dieren, sociaal, liberaal, democratisch, groen, rood, blauw, allochtoon, moslim, christen, joods. 

Partij Zonder Naam is er voor iedereen in Nederland, stop met die verdeel en onderscheid politiek.

Partij Zonder Naam kent geen hokjes als partij. Onze standpunten zijn Vrijheid, Gelijkheid en Respect.

 

Dit wordt nog aangevuld met onze visie op de huidige 2de kamer, de democratisch gekozen Volksvertegenwoordiging.

150 zetels zijn er in de 2de kamer. 150 personen die beslissingen nemen over jullie, onze financiën, welzijn, sociaal leven en de staats uitgaven.

DOELGROEP

Een politieke partij voor arme, middenklasse en rijke Nederlanders. Van alle leeftijden, alle rassen, elke geaardheid, alle geloofsovertuigingen. De welvaart van Nederland is voor alle Nederlanders. Die daar voor als werknemers, zzp-ers, ondernemers: werken, gewerkt hebben, voor willen werken, in uitkering zitten, gepensioneerden, nog studeren en belasting betalen in Nederland.

De grootste groep Nederlanders hun inkomen is minder dan € 40.000,00 bruto per jaar.

Deze groep is 83,4% van alle huishoudens in Nederland. Blijkt uit CBS cijfers.

Deze groep draagt het grootste deel bij aan de welvaart en schatkist van Nederland. 

Onze belangen worden het slechts vertegenwoordigd in de 2de kamer.

ACTIEF DEELNEMEN

In 2018 was ik kandidaat op de lijst van PVV voor de Gemeenteraad verkiezingen van Maastricht. Vanaf april 2018 ben ik niet meer actief voor de PVV Maastricht, samen met enkele andere kandidaten ben ik gestopt. In 2018 heb ik ook deelgenomen aan “Gele Hesjes” demonstratie/protesten.

Nederlandse Belangen.

Onze Nederlandse Cultuur, Normen en Waarden, Tradities, Verenigingen en Verworven Vrijheden, Sociale tollerantie moeten we behouden. Het belang van Nederlandse burgers moet weer voorop komen te staan.                 
MKB, ZZP, Boeren, Bouwers, Horeca, Zorg, Studenten, Gepensioneerden allen zijn belangrijk voor de Nederlandse Welvaart. De studenten voor de Toekomst en Gepensioneerden voor het Verleden van de Nederlandse Welvaart. 

Deze grootste groep Nederlanders 83,4% van de huishoudens tot en met € 40.000,00 bruto jaar inkomen vormen de motor van onze Nederlandse Economie / Welvaart en worden steeds genegeerd. Alleen bij de afrekening aan de Staatskas, dan krijgen zij als eerste de rekening gepresenteerd.                                           


De afgelopen jaren heb ik ervaren, dat de belangen van de Nederlandse Burgers in de 2 de kamer niet meer vertegenwoordigd worden. Dat is elke dag zichtbaar en voelbaar. De directe democratie via (raadgevend) referendum gaat de prullenbak in. Demonstraties, Protesten en Petities die werken niet en worden niet serieus genomen. De Nederlandse Bestuurders staan boven de Nederlandse Burgers, besluiten vaak uit eigen belang.  

Daarom Partij Zonder Naam voor een eerlijke verdeling van de Nederlandse Welvaart.

31-07-2020 066.jpg

INITIATIEFNEMER

Korte wie ben ik?

John Nouse, geboren 1960. Vader, opa, ondernemer, werknemer, Maastrichtenaar en Nederlander. Mijn vader kwam uit Rotterdam en mijn moeder uit Maastricht. Na het bombardement van Rotterdam is mijn vader als 16 jarige niet vrijwillig naar Maastricht gebracht. Na de bevrijding heeft hij mijn moeder ontmoet, als Nederland weer helemaal vrij is gaat hij op zoek naar zijn familie in Rotterdam, als die er nog zijn. Gelukkig heeft hij dan in Maastricht mijn moeder en komt terug naar Maastricht. Over de oorlog en de terugkomst in Rotterdam praat ie nooit. Ik groei gelukkig op in top gezin en in een fijne volksbuurt van Maastricht.                                     

 
Na mijn afstuderen aan de MEAO (Bestuurlijk) 1981 te Maastricht, ben ik gaan werken in de taxibranche. Door mijn werk, eigen levenservaring en sociale betrokkenheid met mensen, ben ik elke dag getuige van de diverse maatschappelijke problemen.
Door niet weg te kijken.                                                   

 

De onvrede van de burgers groeit alleen maar. Door armoede (ook stille armoede), ouderenzorg, jeugdzorg, Wmo, woningnood, veiligheid, migratie, criminaliteit, onzinnige en tegenstrijdige regelgeving voor burgers en ondernemers, verkwisting van overheidsgeld, onzinnige bureaucratie, enzovoort. Ik neem het besluit om niet langs de zijlijn te blijven.

bottom of page