top of page
Home: Welkom
PZN Logo Facebook-08.jpg

WELKOM BIJ DE

PARTIJ ZONDER NAAM

PZN_2021%20prgrammat-07_edited.png

Daadkracht, rechtvaardigheid en algemeen welzijn.

Dat is waar de PZN naar streeft met een nieuw geluid op weg naar een nieuwe echte volksvertegenwoordiging

De onvrede onder Nederlanders en zeker ook onze ondernemers, is de reden van het ontstaan van de PARTIJ ZONDER NAAM.


Waarom deze naam? Heel simpel. Tijdens overleg over een naam waren er diverse ook commerciële namen en vele discussies. Uiteindelijk was de conclusie, de naam moet onafhankelijkheid uitstralen. PZN is niet in een hokje te drukken, niet links, niet rechts, niet rood, groen, geel of paars, maar wel een eenduidig gezamenlijk doel. Voor burgers en ondernemers, door burgers en ondernemers en voor algemeen welzijn. Een vooral echte stem vanuit onze maatschappij!

17 maart 2021 - De nieuwe 2de Kamer verkiezingen. 

Het moment voor Nederlanders om hun stempel te drukken op de Nederlandse Politiek. Dat kan door massaal naar de stembus te gaan, ook als je dat normaal niet doet. Het belang is heel groot en jouw stem is mede bepalend. Ook om de Partij Zonder Naam als nieuwe politieke partij in Nederland op de kaart te zetten.

 

De onvrede over onze - inmiddels demissionaire - Regering en Volksvertegenwoordiging in Nederland, is heel groot. Dat zien we terug in de vele demonstraties, de vele protesten, de petities en stakingen, naast de vele reportages en de media, die van alles blootlegden.

De gevestigde partijen kwamen wel voor de camera met grote woorden van begrip of inhoudsloze sorry's. Ook beloofden ze om actie te ondernemen. Helaas veranderde er weinig of niets. Daadkracht ontbrak, eindeloze procedures, verantwoording werd niet genomen tot en met zelfs het verkondigen van onwaarheden of acuut leiden aan geheugenverlies.

 

Ofwel, jarenlang falen van onze overheid op belangrijke dossiers!

Neem bijvoorbeeld de eerdere geldverkwisting binnen de belastingdienst met vervroegde rijkelijke pensioenuitkeringen en daarna deze weer gewoon in dienst nemen. De Groningen gasaffaire met enorme schade door aardbevingen, maar geen adequate hulp noch compensatie. De vermeende steun aan ondernemers, waar gapende gaten in zitten en verkeerde oneerlijke voorstelling van zaken wordt gedaan. De beelden van onze Minister van Justitie, die verantwoordelijk is/was voor het uitvoeren van zijn beleid, maar zichzelf verheven voelde door zich boven de maatschappij te plaatsen met het negeren van 1,5m en mondkapjes. Dat, terwijl juist hij het goede voorbeeld moest geven, opdat de burger hiervoor ook bekeurd wordt. En dan ook nog de meer dan 10 jaar lopende gigantische toeslagen-affaire, die uiteindelijk heeft geleid tot het vallen van het kabinet d.d. 15 januari 2021.

Maar er is meer, veel meer. Wat dacht je van het geldverslindende Brussel, de enorme woningnood versus CO2 , de grote milieu issues, de kaalgeslagen zorg en de talloze graaiende zorgverzekeraars, de enorme problemen in het onderwijs. Immigratieproblematiek met als 'hot topic' duizenden oorlogsimmigranten, die al meer dan 18 jaar hun paspoort proberen te verkrijgen. Het beleid rondom Corona rammelt aan alle kanten inclusief niet te verkroppen tegenstellingen. Maar de burgers en kleine ondernemers worden financieel gewurgd door de aanhoudende maatregelen met in het bijzonder ZZP-ers en MKB-ers, die ronduit niet afdoende worden ondersteund met FAKE compensaties door slimme rekenformules en de vele uitzonderingsregeltjes. Dat alles heeft een enorm economisch drama teweeg gebracht én duurt voort, waarvan akte. Talloze feiten die blijk geven van gemis aan daadkracht en zonder luisterend oor naar geluiden en noodkreten uit onze maatschappij. Het zogenoemde dashboard van onze regering mist ten ene male de knop, lees voeling met onze maatschappij, laat staan inlevingsvermogen aangaande de werkvloer.

De heersende bestuurders probeerden demonstraties en protesten te verbieden, te stoppen, te ontmoedigen en in negatief licht te plaatsen. De coalitie (regeringspartijen) stemde op rij de oppositie systematisch weg. Er werd niet geluisterd naar inhoudelijke geluiden uit de maatschappij of deze werden genegeerd. Het RIVM nam de regie over en had geen oog voor de burgers en de zwaar gedupeerde ondernemers. Staat dat nu model voor onze hoog aangeschreven democratie?

Het is daarom dat we mede met de PZN een onafhankelijk en nieuw geluid willen brengen.

Een partij die wel luistert naar haar medelanders, de burgers en ondernemers maken Nederland. PZN wil van binnenuit, door haar stem laten horen in de 2de kamer en hopelijk later ook op gemeentelijk niveau. Op een manier die het belang van ons Nederland en de stem van ons volk en onze ondernemers nu wel serieus neemt. Al doende zou de gevestigde orde ons hierin niet meer kunnen tegenhouden, noch negeren of de mond snoeren. 

Stem daarom - stem wijs - en laat uw stem gelden door te stemmen op de Partij Zonder Naam. DE PARTIJ met een mooi inhoudelijk programma en met een luisterend oor.

Stem voor: DAADKRACHT - RECHTVAARDIGHEID - ALGEMEEN WELZIJN. 

Ondersteuningsverklaring

Om de PARTIJ ZONDER NAAM in de 2de Kamer te krijgen, hebben wij uw hulp nodig!

Door met dit formulier (ondersteuningsverklaring) naar uw gemeente te gaan, kunt u ons op weg helpen om uw stem te vertegenwoordigen in onze regering. 

2021 Verkiezingsprogramma

SLUIT JE AAN!

Wil jij als actief of passief lid, als donateur of als sympathisant meedoen en meepraten...

Meld je dan vandaag nog aan! Wil je als lid meestemmen en onze koers bepalen en ons ondersteunen, stort dan ook de jaarlijkse contributie van minimaal €12,50 op onze bankrekening.

 

Uiteraard zijn we ook heel dankbaar voor extra bijdragen en donaties. Als nieuwe partij krijgen we, in tegenstelling tot de gevestigde 2de Kamer partijen, geen financiële ondersteuning, noch promotie in de media voor bijvoorbeeld zendtijd voor politieke partijen.


Wij zijn dus mede van uw hulp en financiële steun afhankelijk voor promotie en groei.

Word daarom lid en/of doneer door een bedrag te storten op onze bankrekening:

NL48 SNSB 0909154783 op naam van J.M.Nouse

o.v.v. PZN contributie + Voor–achternaam of PZN donatie + Voor–Achternaam.

PS. De bankrekening staat nu nog op persoonlijke naam. De procedure voor opening bankrekening op partijnaam is langdurig en derhalve nog in verwerking. Daar kunnen en willen we niet op wachten in verband met reeds aankomende verkiezingen. 

Stem voor de Partij Zonder Naam. Stem voor: Daadkracht - Rechtvaardigheid - Algemeen Welzijn

bottom of page